Anonim Şirketlerde Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam Kuralları)

2021-05-03T13:36:45+03:00

ANONİM ŞİRKETLEDE NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI (BAĞLAM KURALLARI) Anonim şirketlerde pay senetleri, ortağın şirkette olan hakkının belgelenmesi amacıyla ortaya [...]

Anonim Şirketlerde Nama Yazılı Payların Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam Kuralları)2021-05-03T13:36:45+03:00

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.

2020-05-24T18:04:56+03:00

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi Esas No: 2017/3467 Karar No: [...]

İflas Sebebiyle Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketin Dava Açma Hak ve Yetkisi Bulunmamaktadır.2020-05-24T18:04:56+03:00

Topluluk Şirketi Niteliğinde Olmayan Anonim Şirketlerde, Azlık Ortaklığın Şirketten Çıkarılması Şirket Tüzel Kişiliği Tarafından Talep Edilemez.

2020-05-24T17:33:05+03:00

TOPLULUK ŞİRKETİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE, AZLIK ORTAKLIĞIN ŞİRKETTEN ÇIKARILMASI ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİĞİ TARAFINDAN TALEP EDİLEMEZ.   YARGITAY 11. Hukuk [...]

Topluluk Şirketi Niteliğinde Olmayan Anonim Şirketlerde, Azlık Ortaklığın Şirketten Çıkarılması Şirket Tüzel Kişiliği Tarafından Talep Edilemez.2020-05-24T17:33:05+03:00

Azlığın Talebiyle Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi

2020-05-23T15:50:08+03:00

AZLIĞIN TALEBİYLE GENEL KURUL TOPLANTISININ ERTELENMESİ Türk Ticaret Kanunu’nun 420. maddesi ile Anonim ortaklıklar genel kurulunda finansal tabloların ve bununla [...]

Azlığın Talebiyle Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi2020-05-23T15:50:08+03:00
Go to Top