VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE(VERBİS) KAYIT SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2019/387 sayılı kararı ile VERBİS’ e kayıt sürelerinin uzatılmasına karar vermiştir. VERBİS’ e güncel kayıt süreleri hakkındaki tablo şu şekildedir:

VERBİS’e kayıt zorunluluğu bulunan veri sorumlularının tabloda yer alan son tarih öncesi VERBİS siciline kayıt yaptırması gerekmektedir.

Veri sorumluları VERBİS kaydı öncesi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’ a uygun olarak uyum sürecini geçirmeli ve neticeten VERBİS kaydını gerçekleştirmelidir.

VERBİS kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve tabloda yer alan kapsamda yer alan veri sorumluları hakkında kurul tarafından 36.053-TL ila 1.802.636-TL arasında idari para cezası tahakkuk ettirilebilecektir.

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.