6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 2020 YILI GÜNCEL CEZA MİKTARLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yasada yer alan idari para cezaları her yıl yeniden değerleme oranı uyarınca güncellenmektedir. 2020 yılı için yapılan yeniden değerleme ile birlikte bu yıl için kurul tarafından uygulanabilecek ceza miktarlarıhakkındaki tablo şu şekildedir:

kvkk güncel cezalar 2020

Yasada yer alan ceza miktarları her yıl yeniden değerleme oranı nispetinde güncellenerek uygulanmaktadır. Ceza miktarları dikkate alındığında veri sorumlularının ivedilikle uyum sürecini geçirerek VERBİS siciline kayıt olması gerekmektedir.

Kurul 27.12.2019 tarihinde yayımladığı kararı ile VERBİS kayıt sürelerinin uzatılmasına karar vermiştit. Karar gerekçesinde ise sicile yapılan bildirimlerde aykırılıklar ve çelişkiler olduğu bildirilmiştir. Gerçekten de sicil kayıtları incelendiğinde özellikle saklama süreleri konusunda veri sorumlularının yanılgıya düştüğü açıkça görülmektedir.

Kurul kararları ve kılavuzlardan yararlanılarak gerek açık rıza metinleri gerekse de aydınlatma metinleri tanzim edilmeli ve ilgililer bu metinler uyarınca aydınlatılmalı ve onamları alınmalıdır.

Ceza miktarları ve olası cezaya karşı uygulanacak itiraz merciin bu alanda yetersiz olduğu dikkate alınarak  yasa uyumunun bir an evvel gerçekleştirilmesi  veri sorumlularını bu ağır ceza yükünden kurtaracaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ise verilecek cezaların Türk Ceza Kanunu m.61 dikkate alınarak belirlenmesi son derece önemlidir. Keza son dönemde yargı mercileri bu hususa dikkat ederek fahiş cezaları iptal etmektedir.

Olası idari para cezası yaptırımına karşı başvurulacak kanun yolunun yetersizliği dikkate alındığında, zamanında ve doğru müdahalenin son derece önemli olduğu ortadadır.

 

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.