2021’DE İSTİNAF & TEMYİZ PARASAL SINIRLARI VE SÜRELERİ

            İstinaf ve temyiz edilebilirlik sınırları ve süreleri hükmün verildiği tarihe göre değişmektedir.

İcra hukuk mahkemeleri kararları için;

İİK madde 363 uyarınca; istinaf süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gündür.

 • 01.2020 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 12.600 – TL’dir. (12.600 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.)
 • 01.2020 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 13.740 – TL’dir. (13.740 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.

İİK madde 364, HMK madde 361 ve 362 uyarınca; temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 2 haftadır.

 • 01.2020 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 72.070 – TL’dir. (72.070 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.)
 • 01.2021 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 78.360 – TL’dir. (78.360 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.)

    İş mahkemeleri kararları için;

7036 sayılı İş Mah. Kanunu madde 7 uyarınca; istinaf süresi tebliğ tarihinden itibaren 2 haftadır.

 • 01.2020 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 5.390 – TL’dir. (5.390 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.)
 • 01.2021 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 5.880 – TL’dir. (5.880 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.)

7036 sayılı İş Mah Kanunu madde 7, HMK madde 361 ve 362 uyarınca ; temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 2 haftadır.

 • 01.2020 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 72.070 – TL’dir. (72.070 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.)
 • 01.2021 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 78.360 – TL’dir. (78.360 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.)

Asliye Hukuk, Aile, Tüketici, Sulh Hukuk ve Kadastro Mahkemeleri kararları için;

HMK madde 341 ve 345 uyarınca; istinaf süresi tebliğ tarihinden itibaren 2 haftadır.

 • 01.2020 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 5.390 – TL’dir.    (5.390 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.)
 • 01.2021 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 5.880 – TL’dir. (5.880 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için istinaf kanun yoluna gidilebilir.)

HMK madde 361 ve 362 uyarınca ; temyiz süresi tebliğ tarihinden itibaren 2 haftadır.

 • 01.2020 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 72.070 – TL’dir. (72.070 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.)
 • 01.2021 tarihinden itibaren verilen kararlar için parasal sınır 78.360 – TL’dir. (78.360 – TL’yi aşan uyuşmazlıklar için temyiz kanun yoluna gidilebilir.)

Bazı özel durumlar ;

 • Tüketici Mahkemeleri, 01.2021 tarihinden sonra ilçelerde 7.550 – TL’yi aşan, illerde ve Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 11.330 TL’yi aşan uyuşmazlıklarda görevlidir.
 • Senetle ispat sınırı 01.01.2021 tarihinden sonra 4.880 – TL olacaktır.
 • Temyizde duruşma sınırı 01.01.2020 tarihinden sonra 117.960 – TL olacaktır.
 • Manevi tazminat davalarında, verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna gidilebilir.

Stajyer Avukat Melek Ece ATALAY

 

UYARI: Bu sitede yer alan bilgiler, makaleler, kararlar ve sair paylaşımlar Avukatlık Kanunu, TBB Reklam Yasağı Yönetmeliği ve TBB Meslek Kuralları ile ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve meslek itibarını zedeleyecek her türlü tavır ve davranıştan özenle kaçınılarak hazırlanmaktadır. Site içeriğindeki paylaşımların herhangi birinde reklam, tanıtım, pazarlama, iş sağlama amacı güdülmemektedir. Bu sebeple, bu bilgilerin profesyonel danışmanlık hizmeti yerine geçtiği kabul edilmemelidir. Site içeriğinde bulunan her türlü paylaşım Göçük Hukuk Bürosu ekibinin bilgi ve emeğinin ürünü olup, FSEK kapsamında eser niteliğindedir ve izinsiz kullanımı yasaktır.