Telefon Görüşmesi Sırasında Tehdit ve Hakarete Uğrayan Kişinin Konuşmayı Yanındakilere Dinletmesi Halinde, O Kişinin Tanıklığı Dikkate Alınmalıdır.

 

T.C. YARGITAY 4. Ceza Dairesi

Esas No: 2013/8808 Karar No: 2015/23904 Karar Tarihi: 06.03.2015

TEHDİT VE HAKARET SUÇLARI – CEP TELEFONUNUN HOPARLÖRÜNÜN AÇILMASIYLA TEHDİT VE HAKARET EDİLMESİ – HANGİ NEDENLE SAVUNMAYA İTİBAR EDİLDİĞİ AÇIKLANMADAN VE YETERSİZ GEREKÇEYLE HER İKİ SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLMESİNİN İSABETSİZ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULDUĞU

ÖZET: Katılan ve tanık İ. A.’ın aşamalardaki tutarlı beyanlarında, birlikte belediye gişesinde saat 21.00 sıralarında çalıştıkları sırada cep telefonunun hoparlörünün açılmasıyla “o …. fahişe, seni mermi manyağı yapacağım” şeklinde tehdit ve hakaret ettiğini belirtmeleri karşısında, hangi nedenle savunmaya itibar edildiği açıklanmadan ve yetersiz gerekçeyle her iki suçtan beraat kararı verilmesi isabetsizdir.

(5237 S. K. m. 106, 125)

Dava ve Karar

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,

Katılan ve tanık İ. A.’ın aşamalardaki tutarlı beyanlarında, birlikte belediye gişesinde saat 21.00 sıralarında çalıştıkları sırada cep telefonunun hoparlörünün açılmasıyla “o …. fahişe, seni mermi manyağı yapacağım” şeklinde tehdit ve hakaret ettiğini belirtmeleri karşısında, hangi nedenle savunmaya itibar edildiği açıklanmadan ve yetersiz gerekçeyle her iki suçtan beraat kararı verilmesi,

Sonuç:

Kanuna aykırı ve katılan Sultan Geyikçi vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden hükümlerin BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 06.03.2015 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. (¤¤)