Trafik İdari Para Cezaları ile Tahsili ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yapılan Değişiklikler

 

Öncelikle, Yönetmelik’teki bütün “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. Aynı zamanda Yönetmelik’te yer alan “Maliye” ibareleri de “Hazine ve Maliye” olarak değişmiştir. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağında yazılı idarî para cezaları  Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca yetkilendirilen banka ve PTT aracılığıyla ödenebilir.

Trafik para cezalarını tahsil eden banka veya PTT idaresi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilen süre içinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili birimine elektronik ortamda bilgi vermek zorundadır.

Yönetmelikle gelen en önemli hususlardan biri, yayım tarihi itibari ile trafik cezalarının artık ilgilisine e-posta ile bildirilecek olmasıdır.

Buna göre, araç tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teknik altyapısı üzerinden araç sahiplerinin sisteme kayıtlı e-posta hesaplarına gönderilecek,

Elektronik tebligat almak isteyen ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda kayıtlı uygun e-posta adresi bulunmayan araç sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili birimlerine bizzat başvurarak ya da “www.gib.gov.tr” internet sitesinden kayıt oluşturabilecek,

Ayrıca trafik kural ihlali yaptığı tespit edilen aracın, ihlal tarihinde kiralık olduğu Kiralık Araç Bildirim Sisteminden anlaşılması halinde, trafik idari para cezası karar tutanağı kiralayan adına düzenlenerek tebliğ edilecektir.

Araçların tescil plakasına düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanağı araç sahibine, mülki amirlerce verilen idari yaptırım kararı ise ilgilisine; posta yoluyla veya 19/1/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümlerine göre elektronik ortamda tebliğ edilir.

Tutanakların tebliği, 5326 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda da yapılabilir.ü

İş bu Yönetmelik ile, Trafik cezalarının kiralanan araçlar için doğrudan aracın kiracısına kesilmesine karar verilmiştir. Polis cezaları kiralama şirketine değil, Kabis kaydına göre aracı kiralayan kişilere tebliğ edecektir.

Yönetmelikte bu hususa aşağıdaki şekilde yer verilmiştir;

“Trafik kural ihlalinin yapıldığı aracın ihlal tarihinde kiralandığının, 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun Ek 3 üncü maddesi kapsamında genel kolluk kuvvetlerinin denetimine hazır bulundurulan veriler üzerinden tespit edilmesi halinde, cezai işlem kiralayana uygulanır.”

Yönetmelik ile, Araç tescil plakasına veya yükü gönderene tutanak düzenlenmesi halinde, Tutanakların elektronik imza ile imzalanması durumunda kurumda muhafaza edilmek üzere nüsha üretilmeyeceğine, elektronik imza ile imzalanan tutanağın tebligatının elektronik sistem üzerinden yapılacak olması halinde de , fiziki olarak tutanak üretilmeyeceğine karar verilmiştir.

Ayrıca ilk defa bu değişiklik ile beraber , tüzel kişi araçlarına uygulanan para cezalarına ilişkin tebligat usulünden bahsedilmiştir.

Trafik idari para cezası karar tutanakları için kural ihlalinin tespit edildiği tarihteki araç sahibinin/kiralayanın adres bilgileri; gerçek kişi araçları için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi, tüzel kişi araçları için VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE TÜZEL KİŞİLİĞİN BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ KAYITLARINDAN/TİCARET BAKANLIĞI MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİNDEN, buralardan temin edilememesi durumunda TESCİL BİLGİSAYAR KAYITLARINDAN, bunun da mümkün olmaması halinde ise yazılı olarak veya elektronik sistemle aracın kayıtlı olduğu TRAFİK TESCİL KURULUŞUNDAKİ DOSYASINDAN tespit edilerek tebligat mazbatasının ilgili bölümleri doldurulur. Tüzel kişilikler için şirketin merkezi adres bilgisi esas alınır.

 

CEZA SEBEBİ

2021 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI

ARAÇ TESCİL BELGESİNİ ARAÇTA BULUNDURMAMA 122,00 – TL
TESCİL PLAKASINI MONTE EDİLMESİ GEREKEN YERİN DIŞINDA BİR YERE TAKMAK 122,00 – TL
SEYİR HALİNDEYKEN CEP TELEFONU KULLANMAK 314,00 – TL
KIRMIZI IŞIK VE ŞERİT İHLALİ YAPMAK 314,00 – TL
%30’A KADAR HIZ SINIRINI AŞMAK 314,00 – TL
ARAÇ MUAYENESİ YAPTIRMAMAK 314,00 – TL
EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK 144,00 – TL
PARK VE DURAKLAMA YASAKLARINA UYMAMAK 144,00 – TL
DÖNÜŞ VE GEÇME KURALLARINA UYMAMAK 144,00 – TL
İNDİRME VE BİNDİRME KURALLARINA UYMAMAK 144,00 – TL
KASK VE KORUMA GÖZLÜĞÜ KULLANMAMAK 144,00 – TL
TRAFİK KURALLARINA UYMAYAN YAYALARA 144,00 – TL
ARAÇLARDAN ÇÖP ATMAK 144,00 – TL
ARAÇLARDAN YÜKSEK SESLE MÜZİK AÇMAK 144,00 – TL
YAYA VE OKUL GEÇİTLERİ İLE KAVŞAKLARDA YAYALARA ÖNCELİK VERMEMEK 652,00 – TL
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAK 1.339,00 – TL
HIZ SINIRINI %50’DEN FAZLA AŞMAK 1.339,00 – TL
YETKİSİZ TAŞIMACILIK HİZMETİ VEREN ARAÇLARDAN HİZMET ALMAK 446,00 – TL
KIŞ LASTİĞİ KULLANMA ZORUNLULUĞU OLAN HALLERDE BU KURALA UYMAMAK 835,00 – TL
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ALARAK ARAÇ KULLANMAK 6.909,00 – TL
EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK 2.698,00 – TL
DRİFT / SPİN ATMAK 6.700,00 – TL
ENGELLİLERE AİT PARK YERLERİNE PARK ETMEK 288,00 – TL

Stj. Av. Melek Ece ATALAY