Aile Hukuku Nedir?

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Bu alanın başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soybağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakasıdır. Kadın hakları ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da Aile Hukuku’nun ilgi alanı içindedir.

Aile hukukuna ilişkin usul ve esaslar başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere diğer bazı kanunlarda düzenlenmiş olup ilgili uyuşmazlıklarda Aile Mahkemeleri görevli kılınmıştır. Aile hukukunun uygulama alanına ilişkin en sık karşılaşılan sorular şunlardır:

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Aile Hukuku’nda boşanma davası anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma eşlerin; velayet, tazminat, nafaka gibi konularda anlaşmaya varıp bir protokol hazırlayarak mahkemeye başvurması yoluyla gerçekleştirilirken çekişmeli boşanmada ise taraflar şartlarda anlaşmaya varamadan aile mahkemesine başvururlar.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası açmak için eşlerden birinin mahkemeye başvurması ve diğer eşin kabul etmesi yeterlidir. Ayrıca iki eş birlikte boşanma dava dilekçesi ile mahkemeye başvurabilir. Dilekçeye anlaşmalı boşanma protokolünün de eklenmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki her ne kadar taraflar anlaşsa da boşanma kararı verilmesi hususunda takdir mahkemededir. Hakim, anlaşmalı boşanma protokolünün, Medeni Kanun’un emredici hükümlerine uygun olup olmadığını değerlendirir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası; şiddetli geçimsizlik (evlilik birliğinin temelden sarsılması), aldatma(zina), onur kırıcı muamele, suç işleme, terk gibi sebeplerle eşlerin anlaşmaya gitmemeleri halinde açılmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında davayı açan taraf boşanma sebebinin varlığını elindeki belge, tanık gibi delillerle ispat etmek durumundadır. Aksi takdirde boşanma davası reddedilir.

Büromuzda, İzmir Boşanma Avukatları olarak gerek İzmir’de gerekse çevre illerde anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Boşanma Davası Sonunda Maddi – Manevi Tazminat Alınabilir mi?

Boşanmada kusursuz ya da diğer eşe göre daha az kusurlu olan taraf, boşanma dolayısıyla menfaatlerinin zarara uğraması sebebiyle uygun bir miktar tazminat talep edebilir. Ayrıca boşanmaya neden olan olaylar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan kişiler de kusursuz veya diğer eşten daha az kusurlu olmaları şartıyla manevi tazminat alabilirler.

Boşanma Sonrası Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Boşanan eşlerin evlenmeden önce herhangi bir mal rejimi sözleşmesi yapmaması durumunda Medeni Kanundaki yasal mal rejimine tabi olurlar. Mal paylaşımı hususunda 2002 öncesi ve sonraki evliliklerde farklı hükümler uygulanmaktadır. 2002 yılı öncesinde yürürlükte olan 743 sayılı kanun Mal Ayrılığı Rejimini, günümüzde yürürlükte olan 4721 sayılı kanun ise Edinilmiş Mallara Katılma Rejimini benimsemiştir.

Nafaka Nedir, Kimler Nafaka Alabilir, Nafaka Nasıl Alınır?

Nafaka; yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası gibi türleri barındırmaktadır. Tedbir nafakası, boşanma davası devam ederken maddi olarak güçsüzlüğe düşme tehlikesi olan eşe verilir. Ayrıca reşit olmayan çocuklar için de tedbir nafakasına hükmedilir.

Yoksulluk nafakası, boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan eşe verilir. Yoksulluk nafakası alan eşin diğer eşle aynı oranda ya da daha az kusurlu olması şarttır.

İştirak Nafakası, eşlerin müşterek çocukları için ödenir. Boşanma kararı ile müşterek çocuğun velayeti kendisine bırakılmayan eş iştirak nafakası öder.

İzmir Boşanma Avukatı, Aile Hukuku Alanında Faaliyetlerimiz

Bu alan aynı zamanda boşanma hukuku olarak da bilinmektedir. İzmir Boşanma avukatı olarak ve İzmir dışında  tüm büyükşehirlerde ve uluslararası alanda boşanma avukatı olarak sizleri temsil ediyoruz. Çekişmeli boşanma ve anlaşmalı boşanma avukatı olarak faaliyetlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Yorumlarımız ve tavsiyelerimiz ile boşanma davalarında sizlere danışmanlık hizmeti hizmeti sunuyoruz.

 • Anlaşmalı Boşanma Dava Avukatlığı,
 • Çekişmeli Boşanma Dava Avukatlığı,
 • Boşanma Davalarında Maddi-Manevi Tazminat Talepleri ve Süreç Yönetimi,
 • Eş ve Çocuk İçin Nafaka Bağlama/Arttırım/İndirim Dava Avukatlığı,
 • Evliliğin Butlanı Davaları,
 • Mal Paylaşım Davası Avukatlığı,
 • Aile Konutu Şerhi ve Kaldırılması Davaları,
 • Soybağının Tespiti ve Reddi Davaları ile Evlat Edinme İşlemleri,
 • Velayet Davaları,
 • Vasilik, Kayyımlık ve Yasal Temsilcilik Davaları,
 • Evlilik Sözleşmesi Avukatı olarak Süreç Yönetimi,
 • Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davaları

Aile Hukuku alanındaki tüm bu davalarda destek talepleriniz için izmir boşanma avukatı olarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.