İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Nedir?

İş hukuku, işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile iş ilişkisinin taraflarının Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkilerini ve ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş davaları uyuşmazlıkları kural olarak iş mahkemelerinde görülmektedir. İş davası avukatı ise bu mahkemelerde taraf temsilini sağlamakta ve iş hukuku konusunda işverenlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

İzmir İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Faaliyetlerimiz

Ofisimiz, temsil ettiği şirketlere verdiği sürekli hukuk hizmeti sebebiyle iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatını yakından takip etmekte ve bu alanda etkin olarak iş davası avukatlığı yapmaktadır. Uyuşmazlık dava aşmasına geçmeden müdahale ederek tarafların maddi ve manevi kayıplarını minimal seviyede tutarak sizlere İzmir Göçük Hukuk Bürosu olarak destek oluyoruz.

Şirketlerin insan kaynakları politikasının oluşturulması, gerekli hukuki metinlerin tanzimi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve destek/teşvik imkanlarından yararlanması konusunda sizlere rehberlik ediyoruz. Dava süreçleri hakkında sürekli raporlama hizmeti sunuyor ve düzenli olarak uyuşmazlıklar hakkında sizleri bilgilendiriyoruz.

İzmir iş kazası avukatı olarak bu davalarda müvekkilimizin tüm haklarını temin ediyor ve süreç hakkında müvekkillerimize titizlikle bilgi akışı sağlıyoruz.

İş davalarında zorunlu arabuluculuk toplantılarında işçi-işveren temsilini sağlıyor ve portföyümüzü en iyi şekilde temsil ediyoruz.

Bu alanda sizlere destek verdiğimiz iş ve dava türleri;

 • Kıdem Tazminatı ve İhbar Tazminatı Alacağı Davaları,
 • Maaş, Fazla Mesai, Yıllık İzin Ücreti, Genel Tatil, UGBT, AGİ Ücret Alacağı Davaları
 • Mobbing Davaları, Mobbing Sebebiyle Haklı Sebeple Fesih ve Manevi Tazminat Davaları
 • İşe İade Davası Avukatı Olarak Dava Takip Hizmeti,
 • İş Davası Tavsiye ve Danışmanlık Hizmetleri
 • İş Kazası Avukatı Olarak Tavsiye ve Danışmanlık ile İzmir ve Tüm Büyükşehirlerde Dava Takip Hizmeti,
 • SGK Eksik Prim Davaları/Hizmet Tespit Davaları
 • Meslek Hastalığı Davaları
 • Sendika Avukatlığı ve Sendikal Süreç Yönetimi,
 • Toplu İş Sözleşmeleri Görüşmelerinde İşveren Avukatlığı ve Arabuluculuk Sürecinde Taraf Temsili,
 • SGK İdari Para Cezasına İtiraz Süreci ve Dava Takip Hizmeti
 • Grev/Lokavt Sürecinde İşveren Danışmanlığı

Tüm bu konularda sizlere hizmet vermek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.