Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç Değer Kaybı Nedir? Trafik kazaları sonucu zarar gören araçlarda her ne kadar onarım yapılsa da , TRAMER kayıtlarında hala hasarlı araçlar olarak listelenecek ve değer kaybına [...]

Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası

Kiralananı sonradan edinen kişinin ihtiyacı olması durumu ve neler yapılması gerektiği Türk Borçlar Kanunun 351. Maddesinde düzenlenmiştir. Yeni malik satın almış olduğu taşınmazı kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu [...]

TİCARİ DEFTERLERİN ZIYAI VE SONUÇLARI

TİCARİ DEFTERLERİN ZIYAI VE SONUÇLARI Ticari Defter Tutma ve Saklama Zorunluluğu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (“TTK”) tacirleri bağlayan hükümlerden biri de ticari kayıt tutma yükümlülüğü ve [...]

İŞTİRAK NAFAKASI

İŞTİRAK NAFAKASI (ÇOCUK İÇİN NAFAKA) İştirak nafakası, Türk hukukunda boşanma veya ayrılık durumunda çocukların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mahkemece ödenmesine hükmedilen bir nafaka türüdür. İştirak nafakasının alacaklısı çocuktur. [...]

Sözleşmeli Tarımda Arabuluculuk Süreci

Bu bültenimizde 01.09.2023 tarihli 7445 Sayılı Kanun Hükümleri ile Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda zorunlu arabuluculuk şartı inceleyeceğiz. Söz konusu yönetmelik 102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 4. [...]