Gayrimenkul ve Kira Hukuku Nedir?

Gayrimenkul ve Kira Hukuku, gerçek ya da tüzel kişilerin mülkiyete dayalı ya da taraflar arasında münakit bir sözleşmeye dayalı olarak bir eşyanın kullanımını inceleyen hukuk dalıdır. Eşyanın kullanımı  mülkiyete, taraflar arasındaki bir sözleşmeye dayanabileceği gibi doğrudan yasa kaynaklı da olabilmektedir.

Kat Mülkiyeti Hukuku da bu alan içerisinde yer almaktadır. Site veyahut apartmanlarda kat malikleri arasındaki ilişkinin düzenlendiği bu hukuk dalının önemi s0n dönemde iyice artmış ve uygulama alanı genişlemiştir.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku Faaliyetlerimiz

İzmir kira dava avukatı olarak ayrıca, İstanbul, Ankara ve tüm büyükşehirlerde en iyi hizmeti sunmak için alanında yetkin avukatlarımız ile sizlere destek oluyoruz.

Gayrimenkul/Taşınmaz Hukuku alanında alım-satım işlemlerine destek, taşınmaz satış sözleşmeleri ve satış vaadi sözleşmelerinin tanzimi aşamalarında danışmanlık faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz.

Kat Mülkiyet Hukuku alanında ise, apartman/site avukatı olarak yönetim planının hazırlanması ve genel kurulların teşkili aşamasında kat maliklerine destek sağlıyor ve işlemlerinin hukuka uygun tesisi noktasında gerekli danışmanlık hizmetlerini sunuyoruz.

 • Tapu Alım-Satım İşlemlerinin Denetimi ve Danışmanlık Hizmetleri,
 • Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Düzenlenmesi ve Denetimi Faaliyetleri,
 • Taşınmaz Kiralarının Takibi ve Mal Sahibinin Haklarının Korunması İçin Gerekli İşlemlerin Tesisi,
 • İpotek tesis işlemlerinde taraf temsili ve danışmanlık faaliyetleri,
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Tanzimi ve Denetimi,
 • Kira Sözleşmelerinin Tanzimi ve Denetimi,
 • Yabancıların Gayrimenkul Satın Alma İşlemlerine Aracılık ve Vatandaşlık Başvurularının Takibi,
 • El Atmanın Önlemesi ve Ecrimisil Davaları,
 • Zorunlu Geçit Hakkı Davaları,
 • İpoteğin Fekki Davaları,
 • İzalei-Şuyu(Ortaklığın Giderilmesi) Davaları,
 • Kamulaştırma Davaları,
 • İstihkak Davaları,
 • Şufa(Ön Alım) Davaları,
 • Tapu İptal ve Tescil, Muris Muvazaası, Satışın İptali Davaları,
 • Tahliye Davaları,
 • Apartman/Site Avukatı olarak Danışmanlık Faaliyetleri,
 • Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davaları,
 • Yabancıların Gayrimenkul Satın Alma İşlemleri.

İzmir Gayrimenkul Avukatı, Kentsel Dönüşüm Avukatı İzmir ile ilgili arayışlarınızla alakalı tüm davalarda ve diğer tüm hukuki alanda İzmir Göçük Hukuk Bürosu olarak bizlere destek talepleriniz iletmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.