KVKK Nedir?

Kvkk, 07.04.2016 yılında yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ dur. Kanunu kapsamında veri sorumlularına ağır yükümlülükler getirilmiş ve bir anayasal hak olan kişisel verilerin korunması yasa olarak da hukuk sistemimize girmiştir. Kanuna uyum sürecinin yürütülmesi gerekmektedir. Aksi takdirde veri sorumluları aleyhine ağır idari para cezaları tahakkuk ettirilmektedir. Bu alanda faaliyet gösteren avukatlara ise İzmir KVKK Avukatı adı verilmektedir.

Hukukçu ekip ile bilişim ekibinin birlikte uyumlu çalışması ile yasaya uyum ve veri güvenliği konularında çalışılmakta ve veri sorumlularının riski minimalize edilmektedir.

İzmir KVKK Avukatı Faaliyetlerimiz

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuat uyarınca veri sorumlularının yasaya uyum sürecinin sağlanması ve VERBİS siciline kaydı konularında alanında yetkin hukukçularımız ile etkin süreç takibi ile veri sorumlularına izmir kvkk avukatı olarak gerekli desteği sağlıyoruz.

Uyum süreci kapsamında yürütülen hizmetler:

  • Veri envanterinin hazırlanması
  • Yasa gereğince zorunlu muvafakatname, aydınlatma metni, sözleşmelerin tanzimi
  • Sözleşmelerin incelenmesi ve revize işlemleri
  • Risk Analizi ve potansiyel risklerin ortadan kaldırılması
  • Şirketin VERBİS sistemine kaydı ve bildirim konusunda gerekli desteğin sağlanması

Uyum süreci sonrası verilen hizmetler:

  • Kurum içi periyodik eğitim ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
  • Genel anlamda Kişisel Veri Hukuku konusunda sürekli danışmanlık faaliyetleri

Alanında yetkin ve tecrübeli ekibimiz sizlere bu konu ile ilgili gerekli desteği sağlamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.