Rekabet Hukuku Nedir?

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur.  Rekabet düzenlemelerinin amacı mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu hâkimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.

İzmir Rekabet Hukuku Faaliyetlerimiz

Kurulun, ön araştırma, soruşturma, pişmanlık dosyaları vb. tüm işlemlerde rekabet hukuku avukatı olarak sizlere destek olmaktayız. Şirket birleşme avukatı,  şirket devralma avukatı olarak bu süreçte hukuki ve mali yönden gerekli adımları yasal mevzuata ve kurul kararlarına uygun olarak yerine getirmekteyiz. Haksız rekabet avukatı olarak mevzuata aykırı faaliyetlere zamanında ve doğru müdahalelerde bulunuyor ve marka değerinizi izmir rekabet hukuku avukatı olarak koruyoruz.

Hukuk Büromuz, Rekabet mevzuatı ve Haksız Rekabet uygulamalarında derin tecrübe sahibidir.

İzmir Rekabet Hukuku Avukatı Olarak Ofisimizin Bu Konuya İlişkin Destek Verdiği İş ve Dava Türleri;

  • Rekabet Kurulu Ön Araştırma, Soruşturma ve Pişmanlık Dosyalarının Takibi
  • Birleşme ve Devralmalara İlişkinin Rekabet Kurulu İzin İşlemlerinin Takibi,
  • Hakim Durum, Yıkıcı Fiyat, Ayrımcılık ve Rekabeti Sınırlayan Diğer Uygulamalar,
  • Lisans, Distribütörlük, Acentelik, Franchise Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Takibi,
  • Haksız Rekabetin Tespiti, Men’i ve Tazminat Talepli Davalar.

Rekabet Hukuku’ndan kaynaklanan ihtilaf ve önlemler için yetkin hukukçularımız aracılığı ile sizlere hizmet vermekteyiz.