Maden Hukuku Nedir?

Maden Hukuku, madencilik faaliyetlerini düzenleyen ve normatif düzenlemeler yoluyla ülkede madencilik faaliyetlerinin gelişmesine ve ilerlemesi katkı sunan, faaliyetlerin devlet gözetiminde yürütülmesini sağlayan kapsamlı bir hukuk dalıdır.

Madencilik alanında faaliyet gösteren gerçek ya da tüzel kişilerin rödovans sözleşmeleri, maden ruhsat işlemleri, tatbik edilen idari para cezalarının iptali, buluculuk hakkı tesisi gibi alanlarda bilgi ve birikim sahibi olan avukatlar ise izmir maden avukatı olarak tanınmaktadır.

Maden Hukuku Faaliyetlerimiz

Yeraltı madenleri konusunda oldukça zengin ülkemizde birçok firma işbu madenlerin çıkartılması, işlenmesi, ihracatı için mevzuat kapsamında ticari faaliyet yürütmektedir. Mevzuat ve sorumluluk yönünden son derece teknik olan bu alanda çıkan uyuşmazlıkların çözümünde ve potansiyel risklerin ortadan kaldırılması noktasında alanında tecrübeli hukukçularımız ile sizlerin yanındayız.

  • Rödovans Sözleşmelerinin Hazırlanması,
  • “Buluculuk Hakkı’nın” tesisi,
  • Buluculuk Hakkı kapsamda hak sahibine madenin işletmecisi tarafından ödenmesi gereken tutarın ödenmesini temin için her türlü müracaatın takibi,
  • İdari Para Cezalarının İptali
  • Maden Avukatlığı
  • Ortaklık Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • Maden Ruhsat Temin İşlemlerinin Takibi

gibi teknik ve bu alanda tecrübe gerektiren konularda izmir maden avukatı olarak sizlere destek olmaya hazırız.