Deniz Ticareti Hukuku Nedir?

Deniz ticareti hukuku alanını genel olarak tanımlayacak olursak; gemiler ve gemilerin denizde seyrüseferine ilişkin hukuki işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kendi içeresinde sekiz bölüme ayrılmış durumdadır. Türk Ticaret Kanunu anlamından geminin ne olduğunun bilinmesi önem arz eder. Çünkü Türk Ticaret Kanunu içerisindeki tanıma uymayan gemiler bakımından bu kanun hükümleri uygulanmaz. Öncelikle donatan kimdir sorusuyla karşı karşıya kalırız. Donatan gemisini deniz ticaretinde kazanç elde etme maksadıyla işleten kimsedir. Donatanın belli sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar hem Türk Ticaret Kanunu’nda hem de uluslararası sözleşmelerle düzenlenmiştir.

Deniz Ticareti Hukuku Faaliyetlerimiz

Global dünyada ülkeler arası hatta kıtalar arası taşımacılığın en önemli öznesi olan deniz ticareti ve taşımacılığı tüm dünya gibi ülkemizde de aktif olarak kullanılmakta, uluslararası ithalat ve ihracat işlemlerinin lokomotifi konumunda yer almaktadır. Deniz ticareti ve taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmalarımıza ve izmir deniz ticareti avukatı olarak yapılan aramalara yetkin hukukçularımız ile gerekli desteği sağlıyoruz.

 • Çatma
 • Seferden men kararlarının alınması
 • Müşterek avarya
 • Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
 • Hapis hakkı tesisi
 • Charterparty metinlerinin hazırlanması ve işbu metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıkların çözümü
 • Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar
 • Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
 • Gemi tescil ve terkin işlemleri
 • Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
 • Deniz Hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması
 • Deniz Sigorta Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri

Örnek olarak sunduğumuz işbu alanlarda sizlere destek vermek için hazırız.