Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Nedir?

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku gereği, fikri hak bir kişiye veya kuruluşa ait olan bir fikir ürünüdür. Söz konusu kişi ya da kuruluş sonradan bunu serbestçe paylaşmayı veya kullanımını belirli biçimlerde kontrol etmeyi tercih edebilir. Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi telif eserleri de denen alanı kapsar.

Sınai haklar ise Marka, Patent, Tasarım, Buluş vb. gibi Sınai Mülkiyet Kanunu kaynaklı haklardır. Kanunu kapsamında olan sınai haklar için özel bir koruma rejimi öngörülmüş olup, istisnalar saklı olmak kaydıyla hakların tesisi hakkın tesciline bağlanmaktadır.

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Faaliyetlerimiz

Büromuz ortaklarından Av. Emre Göçük, Avukatlık ve müşavirlik hizmetlerinin yanında 2005 yılından bu yana Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıtlı Marka ve Patent Vekilidir. Yine büromuz avukatlarından Av. Ali ÖZDEMİR Marka vekili olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sizin ve Şirketinizin üretim ve hizmetine değer katan fikri ve sınai hakların tescili, korunması, yönetimi ve bundan kaynaklı uyuşmazlıklar hususunda büromuz geniş birikim sahibidir.

Marka tescil işlemleri gerek Türk Patent ve Marka Kurumu gerekse de WİPO nezdinde müvekkiller adına takip edilmektedir. Uluslararası belirleme ve sonraki belirleme işlemleri ile markanızın uluslararası boyutta korunması için sizlerin yanındayız.

Patent, Tasarım, Buluş, Coğrafi İşaret, Geleneksel Ürün Adı vb. hakların tescili için sizler adına ulusal ve uluslararası marka tescil işlemlerini takip ediyoruz. Marka devir, rehin, muvafakat işlemlerinin takibi tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.

Büromuzun Bu Konuya İlişkin Destek Verdiği İş ve Dava Türleri;

 • Marka Tescil ve Danışmanlık Hizmetleri ve Marka Vekilliği,
 • Patent Tescil ve Danışmanlık Hizmetleri ve Patent Vekilliği,
 • Tasarım, Coğrafi İşaret, Geleneseksel Ürün Adı Tescil İşlemleri,
 • Marka Devir,Rehin,Muvafakat işlemleri,
 • Endüstriyel Tasarımların Hükümsüzlüğü Davaları,
 • Fikir ve Sanat Eserlerinin FSEK ve Telif Hukuku’ndan Doğan Haklarının Korunmasına İlişkin Davalar,
 • Türk Patent Enstitüsü Nezdinde İtiraz ve Hak Sahipliği Müracaatı İşlemleri,
 • Lisans ve Franchise Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Takibi,
 • Bilişim ve Elektronik Ticaret Hukuku Uygulamaları,
 • Yazılı, Görsel, Dijital Medya ve Reklamcılık Uygulamaları,
 • Mobil Oyun Hukuku, Mobil Oyunların Fikri Haklarına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
 • Oyun Yayınlama Sözleşmeleri