Konkordato ve İflas Hukuku Nedir?

Konkordato, bir gerçek ya da tüzel kişinin borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun, borçlarını vade almak ve/veya indirim yapılması suretiyle ödeyebilmesini veya kişinin iflasa tabi bir kişi olması halinde muhtemel bir iflâstan kurtulmak için başvurduğu hukuki müessesedir.

İflas, tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlunun borca batık halde olması yani artık borcunu ödeyememesi halidir. İflas kararı mahkemece verilir. İflas sonucunda müflisin malvarlığı iflas idaresi tarafından tasfiye edilir. Elde edilen meblağ alacaklılara İİK/206 uyarınca dağıtılır.

Konkordato ve İflas Hukuku Faaliyetlerimiz

Yaşanan ekonomik sıkıntılar sebebiyle borçlarını ödemede güçlük çeken firma ve firma sahipleri adına konkordato başvurularında bulunuyoruz. Başvuru aşamasında gerekli evrakların tanzimi, ön proje ve devamında asıl projenin tanzimi aşamalarında bugüne kadar ki tecrübelerimiz ile sizlere rehberlik ediyoruz.

Geçici mühlet ve kesin mühlet sürecinde şirketi konkordato avukatı olarak temsil etmekteyiz. Konkordato avukatı olarak İzmir ve tüm büyükşehirlerde sizleri en etkin şekilde bu sürece hazırlıyor ve sürecin başarılı ile neticelenmesi konusunda tüm desteği sağlıyoruz. İzmir konkordato avukatı olarak Alacaklılar Toplantısı ve Rehinli Alacaklılar toplantısında alacaklılar ile birebir müzakereler ile bu yolda onların da desteğini alarak süreçten başarı ile çıkılması adına gerekli adımları atıyoruz.

İflas avukatı olarak ise, şirketinize yönelik açılmış iflas davalarında ve iflas masasında sizleri temsil ediyor ve tasfiye işlemlerinde sizlere destek sağlıyoruz.

Finansal Yeniden Yapılandırma avukatı olarak ise bu süreçte bankalar ile yapılan görüşmeler, major banka ile ilişkilerin yürütülmesi ve çerçeve sözleşmenin imzalanması aşamasında sizlere destek oluyoruz.

İzmir Konkordato Avukatı ihtiyaçlarınızda, İflas ve Finansal Yeniden Yapılandırma işlemleri hakkında destek almak için bizlere ulaşabilirsiniz.