Maden Hukuku Faaliyetlerimiz

Maden Hukuku, madencilik faaliyetlerini düzenleyen ve normatif düzenlemeler yoluyla ülkede madencilik faaliyetlerinin gelişmesine ve ilerlemesi katkı sunan, faaliyetlerin devlet gözetiminde yürütülmesini sağlayan kapsamlı bir hukuk dalıdır.

  • Rödovans Sözleşmeleri,
  • “Buluculuk Hakkı’nın” tesisi,
  • İdari Para Cezalarının İptali,
  • Ortaklık Sözleşmeleri,
  • Maden Ruhsat İşlemleri.